APARTAMENTY

+48 690 180 330     +48 798 180 330
deutsch english polski

Regulamin

Regulamin apartamentu

I. WSTĘP
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów SAS.Apartament w Szczecinie
2. Firma SAS będzie Państwu wdzięczna za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
 
II. ANULACJA REZERWACJI I SKRÓCENIE POBYTU
 
1. W momencie rezerwacji wymaganym jest dokonanie przedpłaty w wyskości pierwszej doby pobytu.
2. W przypadku anulowania rezerwacji obowiązują nastąpujące warunki: do 30 dni przed przyjazdem-całkowity zwrot przedpłaty, do 15 dni- zwrot 50%, do 7 dni – 25%, poniżej 7 dni – nie ma zwrotu przedpłaty.
3.Firma SAS nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Gościa okres pobytu.
 
 
III. USŁUGA WYNAJMU APARTAMENTU
 
1. Cena wynajmu uwzględnia podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, woda  internet i TV.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14:00 i trwa do godz. 11:00 dnia następnego.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie SAS.Apartament. W razie braku kontaktu z Gościem, firma SAS zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i rozliczenia zgodnie z p-tem II, podpunkt 3.
4. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa ważnego dowodu tożsamości.
5. Opłatę za pobyt Gość płaci gotówką, o ile nie została dokonana wcześniej przelewem.
 
IV. OBOWIĄZKI KLIENTA
 
1. Gość zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.  
2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w trakcie rezerwacji.
3. Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów firma SAS zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
4. W apartamentach obowiazuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia przedmiotow wyposażenia i urządzeń technicznych firmy SAS Apartamenty powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osob.
6. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Gość powinien zawiadomić firme SAS Apartamenty.
7. Ze względow na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w pokojach palenie papierosow, używanie grzałek, żelazek a także grillow na balkonach i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
 
V. BEZPŁATNY POBYT DZIECKA DO LAT CZTERECH
 
W apartamencie można przebywać z dzieckiem do lat czterech, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.
 
VI. SIŁA WYŻSZA
 
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami następuje zwrot przedpłaty, przedstawione zostaną propozycje noclegów w innych obiektach Szczecina. Firma SAS ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od firmy SAS, nie będzie mogło być zagwarantowane.
 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy firmą SAS, a  Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy SAS Apartamenty.
 
 
Dziękujemy za wspołpracę i życzymy Państwu udanego pobytu.

 

Właściciel firmy SAS Apartamenty